You are at:

Menu

Alt image
Stacks Image 952

RPN

Registereigenaar

Het Nlloyd register Persoonsbeveiliger is op 18 augustus 2011 bij Notariële Akte van Fusie van 18 augustus 2011 overgenomen van de Stichting Registers Risicomanagement (NEROB).

Basisvoorwaarde voor registratie

Voldoen aan de algemene registervoorwaarden van N’Lloyd voor inschrijving (zie: Algemeen Registerreglement).

De persoonsbeveiliger moet voldoen aan een van de navolgende opleiding- en/of ervaringseisen:

a. MBO basis beroepsopleiding of daarmee gelijk te stellen opleiding; of
b. gecertificeerd persoonsbeveiliger;
c. specifieke opleiding gericht op of bestemd voor een specialisme in het vakgebied van de persoonsbeveiliger. Dit ter beoordeling van het bestuur; of
d. bij 5 jaar ervaring als persoonsbeveiliger wordt de tot dan genoten opleiding getoetst in relatie tot de specifieke ervaring als persoonsbeveiliger.

Uitgangspunt daarbij is dat de opleiding minimaal gelijkwaardig is aan a en b en minimaal 3 jaar ervaring als persoonsbeveiliger.

Verlenging van de registratie
Registratie is voor maximaal 3 jaar geldig. Voor verlenging van eenzelfde periode moet de geregistreerde kunnen aantonen over voldoende PE-punten (= Permanente Educatie) te beschikken.

Registerreglement en Gedragsregels
Kennis van het registerreglement en het ondertekenen van de voor dit register geldende gedragsregels is eveneens een basisvoorwaarde voor inschrijving

Gebruik RPN

De geregistreerde heeft, gedurende een periode van 3 jaar waarin hij/zij in het register is ingeschreven, het recht de aanduiding RPN (Register Persoonsbeveiliging N’Lloyd) achter zijn/haar familienaam te plaatsen.

Deelnemers RPN

Naam
BedrijfPlaatsWebsite
J.C.LuningCortex B.V.Huizencortex.nl
RPN
 You are at: