You are at:

Menu

Alt image
Stacks Image 952

QPP

Registereigenaar

Het registerreglement Qualified Predictive Profiler (QPP®) is per 31 maart 2016 op verzoek van Preventional Vof bij bestuursbesluit opgenomen in de N’Lloyd registers.


Basisvoorwaarde voor registratie

Voldoen aan de algemene registervoorwaarden van N’Lloyd voor inschrijving (zie: Algemeen Registerreglement).

Inschrijving in het register is mogelijk indien de aanvrager/aanvraagster zich aantoonbaar hebben bekwaamd op het:
a. vormgeven van het QPP systeem;
b. implementeren van het QPP systeem en
c. leiding geven aan het operationele profiling team.


Verlenging van de registratie

Registratie is voor maximaal 3 jaar geldig. Voor verlenging van eenzelfde periode moet de geregistreerde kunnen aantonen over voldoende PE-punten (= Permanente Educatie) te beschikken.


Registerreglement en Gedragsregels

Kennis van het registerreglement en het ondertekenen van de voor dit register geldende gedragsregels is eveneens een basisvoorwaarde voor inschrijving.


Gebruik merk QPP

De geregistreerde heeft, gedurende een periode van 3 jaar waarin hij/zij in het register is ingeschreven, het recht de aanduiding QPP achter zijn/haar familienaam te plaatsen.

Deelnemers QPP

Naam
A.J.M.Antersijn
OSP, QPP
L.de Blieck
QPP
H.Dogan
QPP
G.J.A.Donders
QPP
G.F.M.Elshoff
QPP
M.W.J.Goertzen
OSP, QPP
J.H.Groenendijk
OSP, QPP
M.G.Kampinga
QPP
B.C.J.Meyer
QPP
A.J.G.Schepers
QPP
 You are at: