You are at:

Menu

Alt image
Stacks Image 952

OSP

Registereigenaar

Het registerreglement Operational Security Profiler (OSP®) is per 31 maart 2016 op verzoek van Preventional Vof bij bestuursbesluit opgenomen in de N’Lloyd registers.


Basisvoorwaarde voor registratie

  1. Inschrijving in het register is mogelijk indien de aanvrager/aanvraagster beschikt over één van de navolgende opleiding- en/of ervaringseisen:a. beschikken over het Diploma Operational Security Profiler (niet ouder dan 1 jaar) en bewijs dat theorie-examen met goed gevolg is afgelegd (conform: Leergang Operational Security Profiler).
  2. Natuurlijke personen die als docent in het vakgebied Operational Security Profiler werkzaam zijn en aantoonbare werkervaring hebben worden vrijgesteld van de opleidingseis en/of ervaringseisen. Hiervoor dienen zij een schriftelijke aanbeveling van een ervaren Operational Security Profiler opleidingsinstituut in te dienen. Na de initiële inschrijving in het register dient wel aan de driejaarlijkse (her)registratie-eisen te worden voldaan.


Verlenging van de registratie

Registratie is voor maximaal 3 jaar geldig. Voor verlenging van eenzelfde periode moet de geregistreerde kunnen aantonen over voldoende PE-punten (= Permanente Educatie) te beschikken.


Registerreglement en Gedragsregels

Kennis van het registerreglement en het ondertekenen van de voor dit register geldende gedragsregels is eveneens een basisvoorwaarde voor inschrijving.


Gebruik merk OSP

De geregistreerde heeft, gedurende een periode van 3 jaar waarin hij/zij in het register is ingeschreven, het recht de aanduiding OSP achter zijn/haar familienaam te plaatsen.

Deelnemers OSP

Naam
R.M.F.Abdoel
OSP
A.J.M.Antersijn
OSP, QPP
K.P.Appelo
OSP
I.Baker
OSP
R.L.J.Barendtszen
OSP
M.Barendtszen
OSP
N.N.Beljon
OSP
J.Betlem
OSP
A.Boekhoudt
OSP
P.S.Boelhouwer
OSP
 You are at: