You are at:

Menu

Alt image
Stacks Image 952

CSP

Registereigenaar
Het registerreglement Certified Security Profiler (CSP®) is per 19 oktober 2011 op verzoek van de stichting European Security Intelligence Foundation (ESIF) bij bestuursbesluit opgenomen in de N’Lloyd registers.

Basisvoorwaarde voor registratie
Voldoen aan de algemene registervoorwaarden van N’Lloyd voor inschrijving (zie: Algemeen Registerreglement).

De Certified Security Profiler moet voldoen aan een van de navolgende opleiding- en/of ervaringseisen:
a. beschikken over het diploma Predictive Profiling én beschikken over een schriftelijke verklaring van gecertificeerd en onafhankelijk examenbureau, dat het praktijkexamen met goed gevolg is afgelegd (conform: Leergang Diploma Predictive Profiling.)
b. natuurlijke personen die als docent in het vakgebied protective security intelligence werkzaam zijn en aantoonbare werkervaring hebben worden vrijgesteld van de opleidingseis en/of ervaringseisen (EVC). Na de initiële inschrijving in het register dient wel aan de driejaarlijkse (her)certificeringseisen worden voldaan.

Verlenging van de registratie
Registratie is voor maximaal 3 jaar geldig. Voor verlenging van eenzelfde periode moet de geregistreerde kunnen aantonen over voldoende PE-punten (= Permanente Educatie) te beschikken.

Registerreglement en Gedragsregels
Kennis van het registerreglement en het ondertekenen van de voor dit register geldende gedragsregels is eveneens een basisvoorwaarde voor inschrijving

Gebruik merk CSP

De geregistreerde heeft, gedurende een periode van 3 jaar waarin hij/zij in het register is ingeschreven, het recht de aanduiding CSP (Certified Security Profiler) achter zijn/haar familienaam te plaatsen.

Deelnemers CSP

Geen personen aanwezig in dit register
 You are at: