You are at:

Menu

Alt image
Stacks Image 952

CPT


Het registerreglement Certified Profiler Terrorisme is per 1 juni 2016 op verzoek van de stichting European Security Intelligence Foundation (ESIF) bij bestuursbesluit opgenomen in de N’Lloyd registers.

Basisvoorwaarde voor registratie

De Certified Profiler Terrorisme moet voldoen aan een van de navolgende opleiding- en/of ervaringseisen:

a.

beschikken over het diploma Predictive Profiling Terrorisme én beschikken over een schriftelijke verklaring van een gecertificeerd en onafhankelijk examenbureau, dat het praktijkexamen met goed gevolg is afgelegd.

b.

natuurlijke personen die als docent in het vakgebied profiling terrorisme werkzaam zijn en aantoonbare werkervaring hebben worden vrijgesteld van de opleidingseis en/of ervaringseisen (EVC). Na de initiële inschrijving in het register dient wel aan de driejaarlijkse (her)certificeringseisen worden voldaan.

Verlenging van de registratie

Registratie is voor maximaal 3 jaar geldig. Voor verlenging van eenzelfde periode moet de geregistreerde kunnen aantonen over voldoende PE-punten (= Permanente Educatie) te beschikken.

Registerreglement en Gedragsregels

Kennis van het registerreglement en het ondertekenen van de voor dit register geldende gedragsregels is eveneens een basisvoorwaarde voor inschrijving.

Gebruik merk CPT

De geregistreerde heeft, gedurende een periode van 3 jaar waarin hij/zij in het register is ingeschreven, het recht de aanduiding CPT achter zijn/haar familienaam te plaatsen.

Deelnemers CPT

Geen personen aanwezig in dit register
 You are at: