You are at:

Menu

Alt image
Stacks Image 952

CITP

RegistereigenaarHet registerreglement Certified Insider Threat Profiler (CITP®) is per 15 januari 2014 op verzoek van de stichting European Security Intelligence Foundation (ESIF) bij bestuursbesluit opgenomen in de N’Lloyd registers.


Basisvoorwaarde voor registratie
Voldoen aan de algemene registervoorwaarden van N’Lloyd voor inschrijving (zie: Algemeen Registerreglement).


De Certified Insider Threat Profiler moet voldoen aan een van de navolgende opleiding- en/of ervaringseisen:
a. beschikken over het ESIF diploma Insider Threat Profiler (theorie) én beschikken over het ESIF diploma Insider Threat Profiler (praktijk).
b. natuurlijke personen die als docent of examinator in het vakgebied Insider Threat Profiling werkzaam zijn en aantoonbare werkervaring hebben worden (op voordracht van het ESIF bestuur, vrijgesteld van de opleidingseis en/of ervaringseisen (EVC). Na de initiële inschrijving in het register dient wel aan de driejaarlijkse (her) certificeringseisen worden voldaan.


Verlenging van de registratie
Registratie is voor maximaal 3 jaar geldig. Voor verlenging van eenzelfde periode moet de geregistreerde kunnen aantonen over voldoende PE-punten (= Permanente Educatie) te beschikken.


Registerreglement en Gedragsregels
Kennis van het registerreglement en het ondertekenen van de voor dit register geldende gedragsregels is eveneens een basisvoorwaarde voor inschrijving


Gebruik merk CITP
De geregistreerde heeft, gedurende een periode van 3 jaar waarin hij/zij in het register is ingeschreven, het recht de aanduiding CITP achter zijn familienaam te plaatsen.

Deelnemers CITP

Geen personen aanwezig in dit register
 You are at: