You are at:

Menu

Alt image
Stacks Image 936

Raad van Advies

Het bestuur van de stichting wordt over strategische beleidsaangelegenheden geadviseerd door een Raad van Advies, die onder meer trends en ontwikkelingen signaleert die van invloed (kunnen) zijn op de doelstellingen van de stichting.
Daarbij houdt zij toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting, alsmede op ten minste:
- de realisatie van de statutaire doelstellingen van de stichting;
- de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de stichting;
- de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- de financiële verslaglegging;
- de naleving van wet- en regelgeving.

Deze functie wordt vervuld door Mr. Jeroen Brabers.

Alt image
Stacks Image 7080
 You are at: