You are at:

Menu

Alt image
Stacks Image 936

Commissie van BeroepDe stichting heeft een commissie van beroep, die bestaat uit drie leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur dan wel van de raad van advies dan wel van één van de andere organen van de stichting.

De commissie van beroep is belast met de behandeling van een tegen een besluit van een toetsingscommissie ingesteld beroep met betrekking tot de weigering van een inschrijving in een van de N'Lloyd-registers.

Een dergelijk beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van zes weken nadat bedoeld besluit van de betreffende toetsingscommissie aangetekend aan partijen is verzonden.

Het oordeel van de commissie van beroep is bindend.

Alt image
Stacks Image 7189
 You are at: