You are at:

Menu

Alt image
Stacks Image 936

Audit & Review Groep


De stichting beschikt over een Audit & Review Groep (ARG) die bestaat uit een ’pool’ van auditors, die voldoen aan de navolgende eisen:

- jarenlange theoretische en praktische kennis van en ervaring in het te auditen/reviewen werkveld;
- meerjarige audit/review ervaring;
- onafhankelijkheid en onpartijdigheid: de auditor heeft geen persoonlijke en/of zakelijke belangen (meer) in het
betrokken werkveld.

De inzet van de ARG geschiedt:

- in opdracht van het bestuur N’Lloyd;
- op basis van vigerende registerreglementen;
- op verzoek van de voorzitter van één der Toetsingscommissies.

Een afschrift van samenstelling, taakstelling en werkwijze van de ARG is op afroep beschikbaar bij het secretariaat.

Alt image
Stacks Image 7205
 You are at: